Угода користувача

Якщо ви завантажуєте, скачуєте, копіюєте або в будь-який інший спосіб використовуєте сервіс / ресурс / інформацію / файл / тощо WWW.DESK.UA або їх частину і (або) починаєте брати участь у навчальному процесі, то цим Ви підтверджуєте, що повністю прочитали, зрозуміли, згодні і приймаєте нижчевикладену Угоду користувача, зобов'язуєтеся її дотримувати і нести відповідальність за її порушення.
Умови Угоди і ключових документів є суттєвими і обов'язковими для виконання.

Ця угода користувача («Угода») регулює відносини між ТОВ «ДЕСК.», зареєстрованим за адресою Україна, Київ, вул . Маршала Гречка, 13, в частині використання, розміщення, скачування, перегляду, редагування, і т.д. інформації, розміщеної на www.desk.ua та / або в майбутньому на іншому ресурсі, який може бути створений і запущений компанією ТОВ «ДЕСК.», і який має у своєму назву аббревіатуру / слово / найменування / і т.д. «Desk» (далі по тексту «Послуги») і Вами – кінцевим користувачем (далі по тексту «Користувач»), далі окремо іменовані як «Сторона», а спільно – «Сторони».

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. У цьому документі та випливаючих або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:
  1. Угода – цей документ зі всіма доповненнями, змінами та зазначеними в ньому обов’язковими документами, а також договір, укладений на його підставі.
  2. Користувач – дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди за власним інтересом або виступає від імені та в інтересах представленої нею юридичної особи.
  3. Сайт / Сайти – будь-яка з автоматизованих інформаційних систем, доступних в мережі Інтернет за мережевими адресами в наступних доменах (включаючи піддомени): desk.ua (далі по тексту – «DESK»).
  4. Мобільний додаток – призначена для встановлення і використання на пристроях програма для ЕОМ, дозволяє користувачам отримати доступ до Сервісу з використанням мережі зв’язку.
  5. Додаток – програми для ЕОМ та / або бази даних, у тому числі Сайт і Мобільний додаток, призначені для надання доступу до Сервісу з використанням Пристрою в інформаційних цілях.
  6. Пристрій – персональний комп’ютер, планшет, мобільний телефон, комунікатор, смартфон, інший пристрій, що дозволяє використовувати Додаток та / або Сервіс за їх функціональним призначенням.
  7. Сервіс – комплекс послуг, наданих Користувачеві з використанням Додатка.
  8. Контент – зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об’єкти авторських і (або) суміжних прав, а також інформація і повідомлення будь-якого характеру, що не є такими.
  9. Login / ID – єдина система реєстрації та авторизації в Додатках з використанням ідентифікатора, що присвоюється Користувачеві Адміністратором або в інших інформаційних системах, що визначаються за одноосібним розсудом Адміністратора.
  10. Особистий кабінет – персональний розділ сайту / Додатки, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та / або авторизації в Додатку. Особистий кабінет призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду і управління доступними функціональними можливостями Програми та відповідними умовами використання Додатка.
 2. У цій Угоді можуть бути використані інші терміни та визначення, не зазначені в п.1.1. Угоди. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно з текстом Угоди та / або його суті як такої. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди та інших документів, що утворюють договір на умовах Угоди, слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та наукової доктриною.
 3. Використання Користувачем Програми та / або наданого на його основі Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах їх оголошених функціональних можливостей і призначення, включаючи:
  • реєстрацію та / або авторизацію на сайті / в Додатку з використанням Login / ID;
  • перегляд розміщених на сайті / в Додатку Матеріалів;
  • розміщення або вiдтворення на сайті / в Додатку будь-якого Контенту;
  • інше використання функціональних можливостей Програми або наданого Сервісу; – створює договір на умовах цієї Угоди відповідно до положень ст.ст.641, 642 Цивільного кодексу України.
 4. Даною Угодою і зазначеними в ньому обов’язковими документами визначаються основні умови використання сайту / Додатків, а також будь-який їх розвиток та / або додавання нових функціональних можливостей.
 5. Обов’язковою умовою використання сайту / Програми та надання на його основі Сервісу є повне і беззастережне прийняття Користувачем умов наступних документів (за текстом Угоди – «обов’язкові документи»):
  1. Правил Сайту і однойменного Мобільного додатка, розміщених на сторінках зазначеного Сайту, що регулюють порядок використання функціональних можливостей Сайту і пов’язаного з ним Додатка;
  2. Політики конфіденційності, розміщеної та / або доступною в мережі Інтернет за адресою www.desk.ua
 6. Надання Сервісів регулюється відповідно до положень цієї Угоди, а також додатково прийнятих на його основі документів (за текстом Угоди – «додатковий документ»), які опубліковані та / або можуть бути опубліковані Адміністратором на сторінках належних до них Сайтів і можуть регулювати особливості використання певного Сервісу.
 7. У разі суперечності між Угодою та умовами використання якого-небудь з Сервісів окремо, викладеними в додатковому документі, пріоритет мають умови використання відповідного Сервісу, закріплені у додатковому документі, що відноситься до нього.
 8. Угода, включаючи пов’язані з нею обов’язкові документи, може бути змінена Адміністратором без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди та / або зазначених у ньому обов’язкових документів набуває чинності з моменту розміщення на Сайті або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди та / або зазначених у ньому обов’язкових документів.
 9. Скориставшись будь-якою із зазначених в п.1.3. можливостей ви підтверджуєте, що:
  1. Ознайомилися з умовами цієї Угоди і зазначених у ній обов’язкових для Сторін документів у повному обсязі до початку використання сайту / Програми та / або наданого на його основі Сервісу.
  2. Приймаєте всі умови цієї Угоди і зазначених у ній обов’язкових для Сторін документів у повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з вашого боку і зобов’язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди і зазначених у ньому обов’язкових для Сторін документів або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання сайту / Додатки і наданого на його основі Сервісу.
 10. Чинна редакція Угоди опублікована на сторінці за адресою www.desk.ua.
 11. DESK надає Користувачам послуги, які є предметом цієї Угоди.

Угода Користувача може періодично змінюватися без попереднього повідомлення.

Ця користувача Угода поширюється на всіх користувачів DESK, незалежно від мети використання DESK, і є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

Дія угоди з Користувачем поширюється на користувачів з моменту введення імені користувача (логіну) та пароля.

Натискання кнопки «Зареєструватися» означає повну і беззастережну згоду

Користувача з Угодою Користування – акцепт оферти у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України.

Порушення Вами положень Угоди Користування може призвести до закриття доступу, тимчасового призупинення користування або видалення облікового запису без попереднього повідомлення.

II. Опис Сервісів DESK

DESK є платформою, яка надає користувачам освітні послуги онлайн та офлайн.
Спектр сервісів DESK включає, але не обмежуємося наступними Послугами для користувачів:

 1. Наукові роботи (далі «Бібліотека»)
 2. Відеолекції (далі «Відеолекції»)
 3. Тренінги та МК (далі «Тренінги та МК»)
 4. Партнерська програма DESK + (далі «DESK +»)
 5. Магазин DESK (далі «Магазин»)
 6. Бюро Перекладів (далі «Бюро Перекладів»)
 7. Стартап-платформа (далі «Стартапи»)
 8. Працевлаштування (далі «Працевлаштування молоді»)

Користувач може скористатися будь-якою з вищевказаних послуг згідно правил використання (розміщених у відповідних розділах сайту) і даної Угоди користувача.

Для початку використання матеріалів, розміщених на desk.ua, Користувачеві необхідно пройти реєстрацію (Login ID) – створити обліковий запис (далі «Аккаунт»), і виконати персоналізацію, тобто ввести свої достовірні дані як то зазначено при реєстрації, в іншому випадку, Адміністратор залишає за собою право припинити або обмежити доступ до DESK. Створення аккаунта є безкоштовним для всіх користувачів. Аккаунт може бути доступний за допомогою веб-браузера. Будь-який користувач може створювати тільки один обліковий запис.

Процедура реєстрації та підтвердження даних потрібна для створення облікового запису. При реєстрації всі користувачі зобов’язані у відповідних полях вказати достовірну, повну та актуальну інформацію про себе. Якщо після реєстрації ця інформація зміниться, ви зобов’язуєтеся оновити її якомога швидше.

DESK має право тимчасово закрити доступ до аккаунту, якщо виникли підстави підозрювати, що представлена ​​користувачем інформація не є достовірною, повною або актуальною.

III. БІБЛІОТЕКА

Бібліотека DESK – це база наукових робіт, яка постійно поповнюється Користувачами. У бібліотеку можуть додаватися лише власні авторські наукові роботи. Кожна робота проходить перевірку на антиплагіат і додається в один з розділів бібліотеки. Користувач може переглядати онлайн доступні йому наукові роботи і викачувати їх в дозволеній кількості залежно від режиму доступу.

Додаючи в бібліотеку DESK авторські наукові роботи, Користувач підтверджує, що він є їхнім автором або володіє відповідними майновими правами автора, а додавання їм вищевказаних робіт в бібліотеку DESK не порушуватиме виключних прав третіх осіб, в тому числі авторських і суміжних з ними прав.

Адміністрація DESK не несе відповідальності за розміщені в бібліотеці DESK авторські наукові роботи, які були завантажені не авторами або особами, які не володіють відповідними майновими правами автора.

У разі надходження будь-яких письмових скарг від авторів або осіб, що володіють майновими правами автора на роботи, які були додані в бібліотеку DESK з порушенням авторських прав, Адміністрація DESK, за умови надання зазначеними особами належних доказів наявності у них таких прав, зобов’язується негайно виключити відповідні роботи з бібліотеки DESK.

Користувач зобов’язується безоплатно передавати Адміністрації DESK такі майнові права автора на додані ним в бібліотеку DESK роботи: право на використання авторської роботи, право дозволяти використання авторської роботи, право перешкоджати неправомірному використанню авторської роботи, які Адміністрація DESK отримує з моменту додавання Користувачем відповідної авторської роботи в бібліотеку DESK.

Дана угода користувача не передає Користувачам ніяких майнових прав автора на розміщені в бібліотеці DESK авторські наукові роботи, крім права на їх використання в некомерційних освітніх цілях, тими Користувачами, які обрали відповідний платний режим доступу.

У цьому зв’язку Користувачеві забороняється:

 1. Використовувати наукові роботи, їх цитати (короткі уривки) в особистих цілях без зазначення імені автора і джерела запозичення.
 2. Скачувати наукові роботи з бібліотеки DESK з метою їх розміщення на інших ресурсах без письмової згоди Адміністрації DESK.
 3. Продавати наукові роботи, викачані з бібліотеки DESK або використовувати їх з будь-якою іншою комерційної метою для отримання прибутку.
 4. Зламувати аккаунти інших користувачів бібліотеки DESK або проводити будь-яку іншу протиправну діяльність, яка може заподіяти фінансовий або інший збиток DESK.

На даний момент DESK підтримує чотири типи облікових записів користувачів в Бібліотеці:

 1. Стандартний Аккаунт Бібліотеки (Standard Library Account): Платний режим доступу до бібліотеки наукових робіт. Опис доступних для перегляду категорій наукових робіт, точна кількість дозволених для скачування файлів і термін дії аккаунта прописані в розділі «Купити Аккаунт».
 2. Срібний Аккаунт Бібліотеки (Silver Library Account): Платний режим доступу до бібліотеки наукових робіт. Опис доступних для перегляду категорій наукових робіт, точна кількість дозволених для скачування файлів і термін дії аккаунта прописані в розділі «Купити Аккаунт».
 3. Золотий Аккаунт Бібліотеки (Gold Library Account): Платний режим доступу до бібліотеки наукових робіт. Опис доступних для перегляду категорій наукових робіт, точна кількість дозволених для скачування файлів і термін дії аккаунта прописані в розділі «Купити Аккаунт».
 4. Преміум Аккаунт Бібліотеки (Platinum Library Account): Платний режим доступу до бібліотеки наукових робіт. Опис доступних для перегляду категорій наукових робіт, точна кількість дозволених для скачування файлів і термін дії аккаунта прописані в розділі «Купити Аккаунт».
IV. КУРСИ ВІДЕОЛЕКЦІЙ

Курси відео-лекцій DESK – це база науково-освітніх курсів відео-лекцій, доступних для перегляду Користувачами.

База лекцій поповнюється завдяки:

 1. Додавання лекцій Адміністрацією DESK, яка знімає і викладає відзняті освітні матеріали спільно з провідними лекторами.
 2. Додавання лекцій лекторами, які можуть самостійно знімати лекції і пропонувати їх DESK. Лектор може завантажувати тільки власні авторські відео-курси. Фінальне рішення про розміщення на ресурсі авторських відео-лекцій приймається Адміністрацією.

Майнові права автора на курси відео-лекцій, відзняті спільно з провідними лекторами, які самостійно викладає Адміністрація DESK, належать Адмiнiстрацiї DESK на підставі договорів (або даної угоди користувача), укладених Адміністрацією DESK з провідними лекторами.

Завантажуючи власні курси відео-лекцій в Базу лекцій DESK, Користувач підтверджує, що він є їхнім автором або володіє відповідними майновими правами автора, а додавання ним вищевказаних курсів відео-лекцій в Базу лекцій DESK не порушуватиме виключних прав третіх осіб, в тому числі авторських та суміжних з ними прав.

Адміністрація DESK не несе відповідальності за розміщені в Базі лекцій DESK курси відео-лекцій, які були завантажені не авторами або особами, які не володіють відповідними майновими правами автора.

У разі надходження будь-яких письмових скарг від авторів або осіб, що володіють майновими правами автора на курси відео-лекцій, які були додані в Базу лекцій DESK з порушенням авторських прав, Адміністрація DESK, за умови надання зазначеними особами належних доказів наявності у них зазначених вище прав, зобов’язується негайно виключити відповідні курси відео-лекцій з Бази лекцій DESK.

Користувач зобов’язується безоплатно передавати Адміністрації DESK такі майнові права автора на завантажувані ним у Базу лекцій DESK курси відео-лекцій: право на використання курсів відео-лекцій, право дозволяти використання курсів відео-лекцій, право перешкоджати неправомірному використанню курсів відео-лекцій, які Адміністрація DESK отримує з моменту завантаження Користувачем відповідного курсу відео-лекцій в Базу лекцій DESK.

Дана угода користувача не передає Користувачам ніяких майнових прав автора на розміщені в Базі лекцій DESK курси відео-лекцій, крім права на їх перегляд в некомерційних освітніх цілях тими Користувачами, які придбали обраний відео-курс.

У цьому зв’язку Користувачеві забороняється:

 1. Скачувати курси відео-лекцій з системи DESK з метою їх розміщення на інших ресурсах без згоди Адміністрації DESK.
 2. Взламувати чужий аккаунт або проводити будь-яку іншу протиправну діяльність, яка може заподіяти фінансовий або інший збиток DESK.
 3. Продавати курси відео-лекцій, викачані з бази DESK.
  Користувачі, які пройшли процес базової реєстрації, можуть дивитися демо-версії відео-курсів.

Для перегляду повної версії користувачі повинні купити вибраний відео-курс.
Після покупки користувач отримує право дивитися відео-курс без обмежень за часом користування.

Адміністрація може передбачити грошову винагороду для лекторів за розміщення відео-лекцій на сайті DESK. При цьому лекторам слід взяти до уваги той факт, що розмір винагороди може змінюватися час від часу, на даний момент

Адміністрацією встановлено два види винагороди в наступних розмірах:

 • За розміщення на сайті DESK відео-курсів відзнятих і змонтованих самостійно лектором (тобто без залучення ресурсів і сил Адміністрації DESK) – винагорода становить 50% від вартості одного відео-курсу для одного користувача;
 • За розміщення на сайті DESK відео-курсів відзнятих і змонтованих за допомогою залучення ресурсів та сил Адміністрації DESK – винагорода становить 40% від вартості одного відео-курсу для одного користувача.

При цьому лекторам слід прийняти до уваги той факт, що отримання зазначеної вище Винагороди відбувається за умови оплати відповідних відео-курсів, за умови відкриття відповідних рахунків в платіжних системах партнерів і повідомлення про це Адміністрації, а також Адміністрація не виступатиме податковим агентом для таких лекторів у трактуванні положень Податкового кодексу України, а зобов’язання по декларуванню доходів і сплаті податків з отриманих лектором доходів є відповідальністю і зобов’язанням самого лектора.

V. ТРЕНІНГИ І МК

Тренінги та майстер-класи DESK – це база освітніх і навчальних тренінгів, доступних для відвідування Користувачами. База тренінгів поповнюється завдяки:

 1. Додавання тренінгів Адміністрацією DESK, яка організовує та проводить тренінги спільно з провідними лекторами України.
 2. Додавання тренінгів лекторами, які хочуть їх проводити на платформі DESK. Лектор може проводити тільки власні авторські тренінги. Фінальне рішення про проведення авторських тренінгів приймається Адміністрацією.

Майнові права автора на тренінги або майстер-класи, які організовує і проводить Адміністрація DESK, належать Адмiнiстрацiї DESK на підставі договорів, укладених Адміністрацією DESK з провідними лекторами.

Додаючи власні тренінги або майстер-класи в Тренінги та майстер-класи DESK, Користувач підтверджує, що він є їхнім автором або володіє відповідними майновими правами автора, а додавання ним вищевказаних тренінгів або майстер-класів в Тренінги та майстер-класи DESK не порушуватиме виняткових прав третіх осіб, в тому числі авторських і суміжних з ними прав.

Адміністрація DESK не несе відповідальності за розміщені тренінги та майстер-класи, які були додані не автором або особами, які не володіють відповідними майновими правами автора.

У разі надходження будь-яких письмових скарг від авторів або осіб, що володіють майновими правами автора на тренінги або майстер-класи, які були додані в Тренінги та майстер-класи DESK з порушенням авторських прав, Адміністрація DESK, за умови надання зазначеними особами належних доказів наявності у них зазначених вище прав, зобов’язується негайно виключити відповідні тренінги або майстер-класи з Тренінгів та майстер-класів DESK.

Користувач зобов’язується безоплатно передавати Адміністрації DESK такі майнові права автора на додані ним в DESK тренінги або майстер-класи: право на використання тренінгів або майстер-класів, право дозволяти використання тренінгів або майстер-класів, право перешкоджати неправомірному використанню тренінгів або майстер-класів, які Адміністрація DESK отримує з моменту додавання Користувачем відповідного тренінгу або майстер-класу в розділ тренінгів та майстер-класів DESK.

Дана угода користувача не передає Користувачам ніяких майнових прав автора на розміщені в розділі  тренінги та майстер-класи DESK тренінги або майстер-класи, крім права на їх відвідування в некомерційних освітніх цілях тими Користувачами, які оплатили відвідування відповідного тренінгу або майстер-класу.

VI. DESK+

Партнерська програма «DESK+» являє собою додатковий сервіс для користувачів, який передбачає отримання Користувачами додаткових знижок на товари, роботи, послуги від партнерів DESK. Розмір знижок визначається відповідною партнерської / дисконтною карткою. Для отримання партнерської / дисконтної картки Користувачеві необхідно виконати певні умови, викладені у відповідному розділі «DESK+», розміщеному на сайті www.desk.ua, при цьому Користувачеві слід взяти до уваги, що кількість партнерів програми DESK+ і розмір знижок час від часу може змінюватися , при цьому якість товарів, робіт і послуг, що надаються партнерами користувачеві не залежать від і не можуть бути гарантовані Адміністрацією DESK, всі і будь-які претензії щодо якості товару, робіт і послуг наданих партнерами, слід пред’являти виключно партнерам.
Перелік партнерів визначається Адміністрацією на підставі підписаних з партнерами договорів.

VII. МАГАЗИН DESK

Магазин DESK – це сервіс продажу партнерської продукції зі значними знижками для користувачів DESK. Список партнерів затверджується Адміністрацією DESK.

VIII. БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ DESK

Бюро Перекладів DESK надає послуги Користувачам з перекладу з іноземної мови на українську мову і навпаки за пільговими тарифами. Відповідно до цієї Угоди користувача Користувач доручає, а DESK зобов’язується виконувати роботи з перекладу текстів, документів і т.п.

DESK зобов’язується надати послуги перекладу з англійської, німецької, французької, російської та інших іноземних мов на українську мову (або навпаки): текстів, документів, а також інших матеріалів на умовах цієї угоди.

Користувач передає DESK текстові матеріали для перекладу електронною поштою на адресу desk.translations@gmail.com або в друкованому вигляді.

DESK здійснює переказ у строк, виходячи з розрахунку 6 стандартних сторінок (кількість знаків на сторінку – 1800) за 1 робочий день (з понеділка по п’ятницю), починаючи з моменту отримання відповідного замовлення.

DESK передає переклад Користувачеві на вказану ним електронну адресу і (або) у друкованому вигляді.

Оплата здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Оплата в безготівковій формі здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаний Адміністрацією DESK.

Користувач зобов’язується оплатити послуги перекладу у нижченаведеному порядку.

Користувач здійснює передоплату в обсязі 50% від вартості перекладу, зазначену в розділі Бюро Перекладів DESK, протягом 3-х банківських днів з моменту замовлення послуг перекладу.

DESK приступає до надання послуг з перекладу з моменту отримання першої частини вартості послуг у розмірі 50% і повідомляє Користувачеві про готовність перекладу, Користувач отримує його після сплати другої частини вартості послуг. При цьому вартість послуг з перекладу залежить від складності та грамотності переданого матеріалу, терміновості перекладу, кількості задіяних перекладачів, і визначається Адміністрацією.

У разі невиконання або неналежного виконання Користувачем цих умов, Користувач сплачує пеню в розмірі 10% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі невиконання або неналежного виконання DESK умов даної Угоди користувача, DESK зобов’язується за свій рахунок і в максимально короткий термін усунути недоліки у наданих послугах. Неналежним є таке виконання перекладів або редагування документів, які призвели до істотної зміни змісту оригіналу у вихідних матеріалах, а також несвоєчасне виконання перекладів. DESK зобов’язується задовольнити вимоги Користувача, проте DESK не несе відповідальності за випадкову розбіжність зі стилістичними уподобаннями Користувача.

Майнові права автора на переклади належать Адмiнiстрацiї DESK на підставі договорів, укладених Адміністрацією DESK з перекладачами.

До Користувача переходять невиключні права автора на переклад, такі як право на використання перекладу, право дозволяти використання перекладу, право перешкоджати неправомірному використанню перекладу тільки після повної оплати ним послуг з перекладу.

Вартість перекладу вказується у відповідному розділі Бюро Перекладів DESK і може змінюватися Адміністрацією DESK на свій розсуд.

IX. Стартапи DESK

Стартап DESK – спосіб просування перспективних соціальних і бізнес проектів молоді.

Користувачі DESK можуть пропонувати свої проекти на розгляд Адміністрації, яка в разі винесення позитивного рішення надасть стартаперу платформу для виступу і аудиторію інвесторів.

Адміністрація може за особистим бажанням надавати підтримку з написанням бізнес планів і навчанням виступів на публіці.

Майнові права автора на стартапи належать їх авторам і відповідно до умов цієї Угоди користувача не передаються Адміністрації DESK.

Адміністрація DESK зобов’язується використовувати надані Користувачами стартапи тільки з ознайомчою метою і не має прав використовувати стартапи в особистих комерційних цілях.

Х. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Працевлаштування DESK – це рекрутинговий сервіс, який допомагає студентам знайти роботу, стажування та / або підробіток.

DESK надає можливість Користувачам розмістити своє резюме у відповідному розділі сайту, при цьому Адміністрація ні за яких умов не гарантує 100% працевлаштування своїх користувачів, а лише сприяє в цьому.

XI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Користування Сервісами можливе за умови дотримання чинного законодавства України про захист персональних даних і Політики конфіденційності DESK.

Конфіденційною інформацією вважається будь-яка інформація розміщена в закритому доступі на сайті та / або інформація для отримання якої необхідно пройти аутентифікацію – підтвердження особи, і непередбачена для безкоштовного відкритого доступу, розголошення якої може потенційно спричинити збиток, як Адміністрації, так і іншим користувачам, або привести до недоотримання прибутку.

Розкриття конфіденційної інформації Користувача третім особам можливе за умови отримання письмового дозволу від Адміністрації, в іншому випадку сторона, що розкриває таку інформацію, несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Xii. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО користування послугою і зберігання інформації

Ви визнаєте, що DESK має право відправляти Вам поштою електронної повідомлення, що стосуються використання Послуг.

Користувачеві слід прийняти до уваги, що Адміністрація залишає за собою право нараховувати певні Бонуси у визначених розмірах за придбання того чи іншого типу аккаунта. Бонуси нараховуються у вигляді віртуальних грошових коштів, які можуть бути використані на придбання Користувачем режиму доступу до наукових робіт та / або на послугу «Подякувати автору», бонусні кошти не можуть бути монетизовані в національну або іншу валюту, тобто не можуть бути виведені з рахунка Користувача. Бонусні кошти не підлягають накопиченню і мають термін дії 30 календарних днів, у випадку невикористання нараховані бонусні кошти протягом 30 календарних днів анулюються.

Отримання частини прибутку лекторами за розміщення відео-курсів, та / або проведення тренінгів і т.д. визначається Адміністрацією в індивідуальному порядку і на підставі окремих договорів та / або угод.

Користувачам слід прийняти до уваги, що розділ сайту «Акції та подарунки» не надає безкоштовних послуг, а надає можливість придбати певну послугу з певним розміром знижки.

DESK зобов’язується не розкривати (крім випадків передбачених чинним законодавством України) персональні дані користувачів.

Користувач зобов’язується своєчасно, у зазначених розмірах і способах, оплачувати доступ до Послуг, що надаються DESK згідно тарифів на обраний аккаунт (при цьому «придбати аккаунт» означає отримати платний, тимчасовий доступ (згідно обсягу наданих DESK послуг та згідно умов зазначених у відповідному розділі сайту www.desk.ua), зберігати і не розкривати третім особам свої реєстраційні дані, такі як Логін ID і пароль, дотримуватися всіх законодавчих вимог України стосовно авторського права, суміжних прав та інтелектуальної власності і не порушувати встановлені норми і вимоги.

Адміністрація DESK не несе будь-якої відповідальності за порушення Користувачами вимог законодавства в частині дотримання Користувачами авторських прав, суміжних прав та захисту інтелектуальної власності, при порушенні Користувачами зазначених у цьому абзаці та абзаці вище вимог, до відповідальності, претензій, позовів, штрафів і компенсації може бути притягнутий виключно Користувач, який порушив зазначені норми і вимоги законодавства України, що регулюють авторські права, суміжні права та захист прав на інтелектуальну власність. У зв’язку з цим, ні Адміністрація DESK, ні ТОВ «ДЕСК.», ні засновники / засновники ТОВ «ДЕСК.» не можуть бути притягнуті до будь-якої відповідальності або бути відповідачами в судах будь-якої інстанції за порушення Користувачами авторських прав, суміжних прав і прав на інтелектуальну власність в незалежності від того, чи було таке порушення у зв’язку з розміщенням Користувачем інформації в будь-якому вигляді на ресурсі desk.ua або в інший спосіб.

DESK ні за яких умов не буде запитувати про підтвердження Вами персональних даних або іншої інформації, що відноситься до Вашого облікового запису, за допомогою електронної пошти.

У разі отримання такого роду запиту, будь ласка, не відповідайте на такий запит і негайно переадресуйте його на desk.assistance@gmail.com

XIII. ЗМІНА СЕРВІСІВ

DESK залишає за собою право в будь-який момент змінити або призупинити або припинити надання Сервісу повністю або частково, попередньо повідомивши або без попереднього повідомлення.

Ви також погоджуєтесь з тим, що DESK не несе будь-якої відповідальності перед Вами або третіми особами за будь-яку зміну, обмеження або припинення надання Сервісу.

XIV. Заборона на перепродаж ПОСЛУГ

Ви зобов’язуєтеся не відтворювати, не копіювати або дублювати, не продавати, не перепродавати Сервіс або будь-яку його частину, а також користування Сервісом або доступ до Сервісу.

XV. ПРИПИНЕННЯ облікового запису
Ви погоджуєтеся з тим, що DESK на свій розсуд може заблокувати, обмежити або припинити доступ; тимчасово закрити доступ або видалити обліковий запис; помітити або видалити спам контент за будь-якою причиною в будь-який час без попереднього повідомлення.

XVI. ТОВАРНІ ЗНАКИ

Всі і будь-які товарні знаки, які використовуються Адміністрацією DESK на сайті, є власністю або ТОВ «ДЕСК.» або партнерів ТОВ «ДЕСК.» і розміщені на законних підставах з попереднього схвалення власників таких товарних знаків і / або уповноважених на те осіб.

Будь-які питання, що стосуються використання зазначених товарних знаків чи інших товарних знаків, які не представлені на сайті або подані з порушенням, проте мають відношення до DESK, повинні направлятися юристам за наступною адресою: desk.assistance@gmail.com

Якщо товарний знак не згадано, це не означає, що DESK не використовує його або що цей продукт не використовується в маркетингових цілях, або не є значимим на відповідному ринку.

Товарні знаки, відмічені знаком ®, є зареєстрованими в установленому чинним законодавством України порядку товарними знаками.

Використання сайту не надає Користувачеві ніяких прав чи ліцензій на будь-яке використання будь-яких знаків для товарів і послуг.

Права на використання товарних знаків на сайті www.desk.ua належить виключно ТОВ «ДЕСК.».

XVII. Положення про поведінку користувачів

Ви визнаєте той факт, що за весь Контент і його зміст, включаючи, але не обмежуючись, будь-якою інформацією, даними, текстами, науковими роботами, відео-лекціями, тренінгами та МК, та іншими матеріалами виключну відповідальність несе особа, яка його розмістила.

При цьому не має значення,чи розміщений Контент для відкритого доступу або передається для особистого / обмеженого використання.

Користувачам забороняється розміщувати на сайті Контент, який пропагує терористичну діяльність або розпалює міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, а також зображує або пропагує насильство або смерть, містить опис або зображення нанесення шкоди неповнолітнім особам у будь-якій формі, включаючи будь-які форми порнографії, містить непристойні матеріали і інформацію, в будь-якій формі спонукає до незаконних дій, включаючи азартні ігри, нелегальний продаж зброї або наркотиків, а також містить опис шахрайських схем, схем мережевого маркетингу, способів заробітку в Інтернеті тощо.

DESK залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ, видалити, припинити дію облікового запису або вжити інші дії, які вважатиме за необхідне для цілей забезпечення суті цієї угоди.

XVIII. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей документ є вичерпною угодою між вами і DESK, визначає умови вашого користування Сервісом і має переважну силу над будь-якими попередніми домовленостями між вами і DESK.

Умови надання послуг і Ваші відносини з DESK, не врегульовані даною угодою користувача, регулюються законодавством України.

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано судом недійсним, інші положення цієї Угоди продовжують мати повну юридичну силу.

Ви погоджуєтеся з тим, що термін позовної давності для пред’явлення будь-яких позовів, а також строк пред’явлення будь-яких претензій у зв’язку з використанням Послуг або положень цієї Угоди становить один рік.

XIX. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Якщо у вас виникли якісь питання за даною Угодою або ви хочете зв’язатися з Адміністрацією з приводу розблокування облікового запису, ви можете це зробити через Контакти.

XX. ЗМІНИ

DESK може в будь-який час переглянути цю Угоду і, відповідно, внести зміни в інформацію на цій сторінці.

При користуванні Послугами ви погоджуєтеся, що зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на цій сторінці.

Ви повинні періодично відвідувати цю сторінку для ознайомлення з актуальними положеннями Угоди.