Стратегія управління

Стратегія управління

Як придбати

Інформація про спікера курсу

ГЛІБ БУРЯК

Глеб Буряк

Відомості про спікера:

Викладач Українсько-американського Інституту ВМУУ та Інституту Міжнародних Відносин КНУ ім. Тараса Шевченко

ОПИС КУРСУ

Курс “Стратегія управління” присвячено висвітленню класичних та сучасних теорій і практик управління, основам організації та ведення бізнесу та дослідженню ринкового середовища компанії і визначенню ролі управлінця у сучасному світі.

СТРУКТУРА КУРСУ

Курс складається з 6 лекцій, кожна присвячена окремій складовій управлінської системи. Лекції структуровані у тематичні блоки, кожній темі відведено 3-5 підпитань. Лекції розбиті по 2 сублекції по 25-30 хвилин для кращого засвоєння матеріалу.

Загальна тривалість курсу:

5 годин 15 хвилин

Загальна кількість лекцій:

6 блоків, 12 сублекцій, 27 тем

Вартість курсу:

90 грн

Кількість бонусів:

45 бонусів

Структура курсу:

Лекція 1

Система управління

1.1. Історія розвитку теорії управління

1.2. Наукове управління

1.3. Сучасні моделі менеджменту

Лекція 2

Методи управління

2.1. Класичні функції та методи управління

2.2. Сучасний метод менеджменту

2.3. Мотивація співробітників

2.4. Оцінка індивідів у професійному середовищі

2.5. Мотиваційна культура

Лекція 3

Організаційне управління

3.1. Організація і її роль

3.2. Організаційний дизайн

3.3. Організаційна культура і лідерство

3.4. Впровадження змін

3.5. Рівні організаційної культури

Лекція 4

Управлінські рішення

4.1. Управлінські рішення – види і класифікація

4.2. Ефективність управлінських рішень

4.3. Кількісні методи управління

4.4. Евристика та ірраціональність

Лекція 5

Управління маркетинговою стратегією

5.1. Роль маркетингу в управлінні

5.2. Ринкове середовище компанії

5.3. Маркетингова стратегія фірми

5.4. Оцінка конкурентів

5.5. Позиціонування компанії

Лекція 6

Цінова політика фірми

6.1. Роль цінової політики у маркетинг-мікс

6.2. Види цінової політики

6.3. Цінова політика і вертикальна інтеграція бізнесу

6.4. Цінова рівновага та споживчий надлишок

6.5. Психологія ціни

РЕЗУЛЬТАТИ КУРСУ

Після завершення курсу Ви зможете:

  • визначити оптимальну роль менеджерів у системі управління компанії;
  • розробляти підходи до управління та мотивації працівників компанії;
  • проектувати організаційний дизайн бізнесу і господарських процесів;
  • підвищувати ефективність використання людського капіталу компанії;
  • всебічно обґрунтовувати, оцінювати та впроваджувати управлінські рішення в ході керування бізнесом;
  • розробляти та координувати маркетинговою стратегією у швидкозмінному середовищі;
  • впроваджувати та аналізувати цінову політику бізнесу.

Відеолекції