Патофізіологія системи крові

Патофізіологія системи крові

Як придбати

Інформація про спікера курсу

ВІКТОР ДОСЕНКО

13214947_1013061315446229_753101510_o

Відомості про спікера:

Завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, д.м.н., професор.

ОПИС КУРСУ

Патологічна фізіологія – фундаментальна медична дисципліна, філософія медицини, той, хто знає цей предмет, розуміє усю медицину! Пропонується прослухати повний курс лекцій для студентів 3 курсу медичних вишів, але не тільки – зрозуміти причини та механізми захворювань зможе і людина без базової медичної освіти, а студенти старших курсів та лікарі отримають необхідну інформацію про глибинні механізми функціонування хворого організму та принципи патогенетичної терапії найбільш поширених захворювань.

Три лекції блоку “патофізіологія системи крові” охоплюють основні проблеми гематологічних захворювань: анемій, гемобластозів та порушень згортання крові. Найсучасніша інформація про молекулярно-генетичні механізми виникнення та розвитку цих патологій викладена у доступній для студентів формі.

СТРУКТУРА БЛОКУ

Курс складається з 3 лекцій

Загальна тривалість блоку:

3 години 49 хвилин

Загальна кількість лекцій:

3 лекції

Вартість курсу:

60 грн

Кількість бонусів:

30 бонусів

Структура блоку:

Лекція 9
Анемії: постгеморагічні, гемолітичні, дизеритропоетичні
9.1. Класифікація анемій
9.2. Роль фактору, що індукується гіпоксією, в регуляції еритропоезу
9.3. Регуляція обміну заліза
9.4. Генетичні дефекти білків цитоскелету

Лекція 10
Гемобластози
10.1. Лейкоз гострий та хронічний
10.2. Онкогенні (лейкозогенні) фактори
10.3. Віруси та онкогенез
10.4. Механізми транслокацій

Лекція 11
Патологія гемостазу
11.1. Тромбоцитарно-судинний гемостаз
11.2. Коагуляційний гемостаз
11.3. Гіпокоагуляція та гіперкоагуляція
11.4. ДВЗ-синдром

РЕЗУЛЬТАТИ КУРСУ

В червні DESK разом з Віктором Досенко опублікують систему сертифікації нового зразка. Усі користувачі, які придбають повний курс “Патофізіологія” (всі 6 блоків) отримають шанс скласти тести та безкоштовно отримати іменні сертифікати!

Відеолекції