Патофізіологія

Патофізіологія

Як придбати

Інформація про спікера курсу

ВІКТОР ДОСЕНКО

13214947_1013061315446229_753101510_o

Відомості про спікера:

Завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, д.м.н., професор.

ОПИС КУРСУ

Патофізіологія – фундаментальна медична дисципліна, філософія медицини, той, хто знає цей предмет, розуміє усю медицину! Пропонується прослухати повний курс лекцій для студентів 3 курсу медичних вишів, але не тільки – зрозуміти причини та механізми захворювань зможе і людина без базової медичної освіти, а студенти старших курсів та лікарі отримають необхідну інформацію про глибинні механізми функціонування хворого організму та принципи патогенетичної терапії найбільш поширених захворювань.

СТРУКТУРА КУРСУ

Курс складається з 20 лекцій. Лекції структуровані у тематичні блоки, всього їх налічується 6.

Загальна тривалість курсу:

26 годин 4 хвилини

Загальна кількість лекцій:

6 блоків, 20 лекцій

Вартість курсу:

390 грн

Кількість бонусів:

195 бонусів

Структура курсу:

Лекція 1
Патофізіологія: історія, основні положення. Вчення про етіологію та патогенез
1.1. Переваги експериментального методу над клінічним дослідженням
1.2. Етіологія – вчення про причини та умови виникнення захворювань. Монокаузалізм та кондиціоналізм
1.3. Патогенез – вчення про механізми виникнення, розвитку та кінця хвороби, circulus vitiosus
1.4. Здоров`я та хвороба

Лекція 2
Роль спадковості та конституції в патології
2.1. Геном людини, мутації та варіації
2.2. Моногенні та полігенні захворювання
2.3. Конституція людини та діатез
2.4. Епігенетика

Лекція 3
Патологія імунної системи
3.1.  Механізми імунного захисту: презентація антигенів, клітинний та гуморальний імунітет
3.2. Позаклітинні та внутрішньоклітинні інфекційні агенти
3.3. Реаранжирування генів, що кодують ланцюги імуноглобулінів та Т-клітинний рецептор
3.4. Позитивна та негативна селекція лімфоцитів в тимусі
3.5. Механізми підтримання імунологічної толерантності

Лекція 4
Алергія
4.1. Механізми імунного захисту: презентація антигенів, клітинний та гуморальний імунітет
4.2. Позаклітинні та внутрішньоклітинні інфекційні агенти
4.3. Реаранжирування генів, що кодують ланцюги імуноглобулінів та Т-клітинний рецептор
4.4. Позитивна та негативна селекція лімфоцитів в тимусі
4.5. Механізми підтримання імунологічної толерантності

Лекція 5
Запалення: клітинні механізми
5.1. Поняття про типові патологічні процеси
5.2. Флогогеннні фактори
5.3. Damage-associated molecular pattern, DAMPs та Pathogen-associated molecular pattern, PAMPs, їхні рецептори, інфламасома
5.4. Клітини запалення

Лекція 6
Запалення: гуморальні механізми
6.1. Медіатори запалення
6.2. Механізми переходу артеріальної гіперемії у венозну
6.3. Фізико-хімічні зміни в осередку запалення
6.4. Лихоманка та системні прояви запалення

Лекція 7
Патологія тканинного росту. Пухлина
7.1. Безмежний та безконтрольний поділ клітин, теломераза та машинерія клітинного циклу
7.2. Еволюція поглядів на природу онкогенів, головні механізми активації протоонкогенів
7.3. Онкогенні фактори
7.4. Стадії онкогенезу

Лекція 8
Патологія тканинного росту. Протипухлинні механізми
8.1. Апоптоз
8.2. Репарація ДНК
8.3. Роль імунної системи в онкогенезі
8.4. Пухлина та організм

Лекція 9
Анемії: постгеморагічні, гемолітичні, дизеритропоетичні
9.1. Класифікація анемій
9.2. Роль фактору, що індукується гіпоксією, в регуляції еритропоезу
9.3. Регуляція обміну заліза
9.4. Генетичні дефекти білків цитоскелету

Лекція 10
Гемобластози
10.1. Лейкоз гострий та хронічний
10.2. Онкогенні (лейкозогенні) фактори
10.3. Віруси та онкогенез
10.4. Механізми транслокацій

Лекція 11
Патологія гемостазу
11.1. Тромбоцитарно-судинний гемостаз
11.2. Коагуляційний гемостаз
11.3. Гіпокоагуляція та гіперкоагуляція
11.4. ДВЗ-синдром

Лекція 12
Недостатність серця (1 лекція)
12.1. Класифікація та видиперевантажент серця
12.2. Механізми компенсації
12.3. Гіпертрофія міокарда
12.4. Ішемічна хвороба серця

Лекція 13
Недостатність серця (2 лекція)
13.1. Атеросклероз, етіологія та патогенез.
13.2. Артеріальна гіпертензія, фактори ризику, механізми розвитку

Лекція 14
Патофізіологія зовнішнього дихання
14.1. Хронічні обструктивні захворювання легень
14.2. Еластолітична концепція розвитку емфіземи легень
14.3. Рестриктивні порушення вентиляції
14.4. Задишка, механізми

Лекція 15
Патофізіологія системи травлення 
15.1. Карієс
15.2. Пародонтит
15.3. Виразка шлунка
15.4. Панкреатит

Лекція 16
Патофізіологія печінки 
16.1. Недостатність печінки
16.2. Патогенез стеатозу печінки
16.3. Жовтяниця
16.4. Жовчнокам`яна хвороба як полігенне захворювання

Лекція 17
Патофізіологія нирок
17.1. Великі ниркові синдроми
17.2. Юкстагломерулярний апарат
17.3. Сечокам’яна хвороба як полігенне захворювання

Лекція 18
Патофізіологія ендокринної системи: жіноча репродуктивна система
18.1. Естральний та менструальний цикли
18.2. Полікістоз яєчників
18.3. Передменструальний синдром
18.4. Дисменорея

Лекція 19
Патофізіологія ендокринної системи: гестоз
19.1. Взаємовідношення між тканинами міометрію та трофобластом
19.2. Некласичні MHC та плацентація
19.3. Монооксид азоту
19.4. VEGF-сигналізація та пізній гестоз

Лекція 20
Патофізіологія психічних захворювань
20.1. Базисні функції психіки та їхні порушення
20.2. Наркоманії
20.3. Хвороба Альцгеймера
20.4. Шизофренія

РЕЗУЛЬТАТИ КУРСУ

В червні DESK разом з Віктором Досенко опублікують систему сертифікації нового зразка. Усі користувачі, які придбають повний курс “Патофізіологія” (всі 6 блоків) отримають шанс скласти тести та безкоштовно отримати іменні сертифікати!

Відеолекції