Віктор Досенко

д-р. мед. наук, проф. Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

Школа Науки DESK

З 2001 року працює та посаді старшого, з 2005 року — провідного наукового співробітника, а з березня 2015 року — завідувача відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. У 2005 році здобув вчене звання старший науковий співробітник. У 2006 році захистив дисертацію під керівництвом академіка НАН України Олексія Мойбенка на тему «Роль алельного поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та протеасоми в патогенезі серцево-судинних захворювань: молекулярно-генетичні аспекти» і здобув науковий ступінь доктора медичних наук. У 2012 році здобув вчене звання професора. У 2001—2014 роках продовжував викладати на кафедрі патофізіології НМУ, у 2010—2014 роках займав посаду (за сумісництвом) професора кафедри. З 2012 року також викладає на факультеті Фізики живих систем КПІ, з 2014 — на біологічному факультеті КНУ ім. Т.Шевченка.

Галузі наукових інтересів

  • патофізіологія
  • медична генетика

Основні роботи

Автор більш як 100 наукових статей, співавтор 7 монографій, підручника патофізіології.

Індекс Гірша Досенка за базою даних Scopus станом на липень 2016 року дорівнює 9 (105 публікацій були процитовані більш як 1800 разів у 1998—2016 роках).

Перші наукові роботи виконав у співавторстві з Кузьмою Веремєєнко і Юрієм Бицем. Вони стосувалися активності протеаз у крові та судинах. Надалі досліджував роль протеасоми і убіквітин-залежного протеолізу в патофізіології інфаркту міокарду і програмованій смерті клітин серця — апоптозі й автофагії. Також Віктор Досенко є спеціалістом у галузі медичної генетики. Він дослідив роль однонуклеотидних поліморфізмів у роботі ферменту NO-синтази та пов’язав певні алелі цього гену із схильністю до захворювань серця. У подальших роботах Досенко з колегами показали роль десятків алельних поліморфізмів інших генів у патогенезі різних захворювань, у першу чергу — серцево-судинної системи.

Курси, які проводить Віктор Досенко

X